Skip to main content
Nyheder

Dennis er gået fra praktikant til fleksjob

By september 9, 2022juni 13th, 2023No Comments

Mød Dennis, der er gået fra at være praktikant til fleksjob

Dennis har gennem det seneste år været praktikant hos SETION. I løbet af sit første år hos SETION har Dennis taget enorme skridt undervejs – både socialt og fagligt. Dette har gjort, at Dennis i dag kan kalde sig fleksjobber hos SETION. 

Et socialt ansvar og et givende samarbejde

Siden vi gik i luften med SETION i april 2021, har det været et mål for os, at vi skulle tage socialt ansvar som virksomhed og få flere i arbejde i en branche, hvor der kan findes plads til alle. Dette har betydet, at vi undervejs har ansat flere flekslønnede medarbejdere, som giver SETION stor værdi hver eneste dag. For nylig blev det til endnu en ansættelse – nemlig Dennis, som har været i praktik hos SETION det seneste år. Dennis har ligesom vores andre flekslønnede medarbejdere vist, hvor vigtigt – og samtidig givtigt – det kan være at tage socialt ansvar som virksomhed, og dette glæder vores direktør Rasmus Gøtzsche Jensen:

“Dennis har taget enorme skridt både socialt men i særdeleshed også fagligt. Dennis sidder til daglig og hjælper vores kunder med søgeordsanalyserne, og dette er han nu mere end 100-metermester i. Jeg er meget imponeret og stolt over den udvikling, som Dennis har været igennem, siden vi bød ham velkommen i august 2021. Det er noget, der virkelig sætter det arbejde, vi udfører i dagligdagen, i relief – at vi hos SETION har plads til alle, på samme vis som vores søgemaskineoptimering er #SEOForAlle”.

Rasmus glæder sig over Dennis, som er gået fra at være praktikant til at blive en vigtig del af SETION:

“Vi har det som en klar vision for virksomheden, at vi skal kunne rumme forskelligheder og hjælpe, hvor vi kan. Dennis er her et klasseeksempel. Dennis startede i august sidste år med at arbejde to timer pr. uge. I dag arbejder han fast 10,5 time pr. uge. Han er storsmilende og en vigtig del af vores succes. Jeg letter på hatten for Dennis og det forløb, han har været igennem, og jeg opfordrer alle andre til at tage praktikanter ind i jobprøvning med henblik på fleksløn. Det har for os været gavnligt på mange fronter og noget, som jeg i vores fremadrettet retning for firmaet vil fortsætte med”, fortæller Rasmus.

Dennis har fået følelsen af ‘at høre til’

Dennis selv har haft en rigtig god oplevelse i sit første år som praktikant hos SETION. Det glæder Dennis, når han skal op og på arbejde. Noget, som Dennis aldrig har prøvet at andre steder før:

“Igennem det år, som jeg har været i praktik hos SETION, har jeg haft en oplevelse af ‘at høre til’ og haft gode kollegaer i gode omgivelser, som har hjulpet min udvikling meget – både fagligt og personligt. Jeg bliver mange gange helt glad for at skulle op og afsted på arbejde – noget, jeg aldrig har oplevet andre steder”, beskriver Dennis.

Jobkonsulent Jeanette Skovgaard Jørgensen hos Jobcenter Kolding bekræfter det gode samarbejde, der har været mellem Dennis som praktikant og SETION som virksomhed:

“SETION er en virksomhed, som tager et socialt ansvar. Ledelsen og medarbejderne har været open minded, når det drejer sig om at hjælpe og tro på mennesker med udfordringer. I samarbejdet med SETION har der været god og ærlig kommunikation om, hvordan de hjælper borgeren bedst med at udvikle sig i forhold til arbejdsopgaver, arbejdstid og det sociale. Der har hele tiden været en åben og ærlig forventningsafstemning mellem SETION, borgeren og jobcentret. SETION har troet på borgeren hele vejen igennem og har brugt meget tid på oplæring samt udvikling. Efter praktikforløbet har SETION været så glade for denne borger, at han er blevet ansat de timer, han kan arbejde. Dette er borgerens første ansættelse i en virksomhed, hvilket viser, at SETION virkelig tager et socialt ansvar. Det rette match er det, der tæller for SETION – om man så har psykiske/fysiske udfordringer, er det ikke en hindring i, at SETION ser muligheder for borgeren. Samarbejdet med SETION har været en sand fornøjelse”, slår Jeanette det fast.

 

Fire flekslønnede medarbejdere hos SETION

Med ansættelsen af Dennis kan vi glæde os over nu fire flekslønnede medarbejdere hos SETION. Alle bidrager positivt, og alle er en vigtig del af SETIONs succes:

“Vi har nu fire flekslønnede medarbejdere hos SETION, som alle udfører vigtige – og ikke mindst værdifulde – opgaver for os hver eneste dag. Det har virkelig slået det fast, at selvom man ikke arbejder 37 timer om ugen, og man måske kæmper med lidt småudfordringer, så kan man med det rette mindset og den rette åbenhed udvikle sig til at blive yderst værdifuld for en virksomhed”, beskriver Rasmus Gøtzsche Jensen.

Alt i alt skal der lyde en stor tak til Kolding Jobcenter, som valgte at række ud til SETION, og som herigennem viste, at der kan vente mange skønne oplevelser og succeser, hvis man har modet til at åbne for nye døre, og at der hvert fald ikke er noget at frygte:

“Jeg tror, mange sidder med en frygt som arbejdsgiver og måske i uvidenhed frygter at tage en ansat ind, der måske har det svært eller har nogle udfordringer. Her bliver jeg nødt til at rette en tak mod Kolding Jobcenter, som rakte ud til os. Samarbejdet med Kolding Jobcenter har vist, hvor gensidigt givende det kan være at indgå disse samarbejdet for både den flekslønnede og virksomheden“, afslutter Rasmus.

Hos SETION tæller vi i dag fire fuldtidsansatte, fire flekslønnede ansatte, to praktikanter, ti på deltid og en række af freelancere.